Μαρ 8, 2011

Nέα έκδοση

Mélanges
Έκδοση ξενόγλωσσου Τόμου προς τιμήν του καθηγητή κ. Πέτρου Ι. Παραρά.

Μαρ 8, 2011

5ο Συνέδριο


Θρησκείες και Δικαιώματα του Ανθρώπου (28-29 Mαΐου 2009).

Μαρ 8, 2011

4o Συνέδριο


Συγκρούσεις Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (22-13 Mαΐου 2008).

Μαρ 8, 2011

3ο Συνέδριο

Πολιτισμική Διαφορετικότητα και Δικαιώματα του Ανθρώπου (17-18 Mαΐου 2007)

Μαρ 8, 2011

2o Συνέδριο

Δημοκρατική κοινωνία και Δικαιώματα του Ανθρώπου (1-2 Ιουνίου 2006).

Μαρ 8, 2011

1ο Συνέδριο


Το Δικαίωμα σε ένα Υγειές Περιβάλλον (26-27 Mαΐου 2005).

Pages:«1234567

Το Διεθνές Κέντρο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου LIBERTAS , είναι μία εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με έδρα την Αθήνα. Κάθε χρόνο διοργανώνει ένα συνέδριο το οποίο σχετίζεται με τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Μεγάλη συμμετοχή σε αυτό λαμβάνουν διακεκριμένοι επιστήμονες, όπως Καθηγητές Νομικής, Δικαστές, Πολιτικοί κ.α.

Επιπρόσθετα, το κέντρο LIBERTAS έχει αναλάβει την πρωτοβουλία να εκδίδει τον ετήσιο τόμο “L’ Annuaire International des droits de l’Homme”, ο οποίος περιέχει παρεμβάσεις, νομολογίες, μελέτες και βιβλιογραφίες από το κάθε συνέδριο που έχει λάβει χώρα (εκδ. Ant. N. Sakkoulas and Bruylant).

Τέλος, το κέντρο LIBERTAS εκδίδει το τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό «Δικαιώματα του Ανθρώπου» το οποίο περιλαμβάνει νομικά άρθρα αλλά και μελέτες από άλλους επιστημονικούς χώρους που σχετίζονται με Ανθρώπινα Δικαιώματα (εκδ. Ant. N. Sakkoulas and Bruylant).