• Πoιοι ειμαστε •

Από τον ιδρυτή του κέντρου LIBERTAS καθηγητή Πέτρο I. Παραρά.

Με την ιδιότητα του Διευθυντού του ως άνω Κέντρου, θα ήθελα να σας ενημερώσω για τα εξής :
Πριν από λίγα χρόνια συστάθηκε στην Ευρώπη μια άτυπη ομάδα ακαδημαϊκών-καθηγητών-δικαστών και δικηγόρων (κυρίως από Γαλλία, Βέλγιο, Γερμανία, Καναδά και Ελλάδα) που επαγγελματικά και θεωρητικά ασχολούνται προεχόντως με τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.
Η άτυπη αυτή ομάδα, στην οποία από χρόνια μετέχω εκπροσωπώντας ανεπισήμως τη χώρα μας, αποφάσισε ότι θα ήταν σκόπιμο να διοργανώνεται κάθε χρόνο, κάτι που δεν είχε γίνει μέχρι τώρα, ένα Διεθνές Συνέδριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Εκεί θα αποτυπώνεται ο βαθμός προστασίας του κάθε Δικαιώματος διεθνώς και ειδικότερα: α) θα αξιολογούνται τα σχετικώς ισχύοντα διεθνή και περιφερειακά νομικά κείμενα, π.χ. Συμβάσεις του ΟΗΕ και δραστηριότητες του Συμβουλίου της Ευρώπης, β) θα παρουσιάζεται το επίπεδο προστασίας του Δικαιώματος σε επί μέρους Χώρες (εθνική νομοθεσία και νομολογία), ώστε οι επιτυχημένες νομικές ρυθμίσεις να μπορούν να μεταφερθούν και σε άλλες χώρες και γ) θα διαγράφονται οι ενδεικνυόμενες ενέργειες και οι στόχοι για το μέλλον.
Τελικά, έγινε δεκτή πρότασή μου το Διεθνές αυτό Συνέδριο να πραγματοποιείται κατ’ έτος στην Ελλάδα και ειδικότερα στην Αθήνα. Ζήτησε δε να μετέχει στο Συνέδριο αυτό, και εφεξής να το στηρίζει με εκπρόσωπο και εισηγητή, το παγκοσμίου φήμης “Institut International des Droits de l’Homme –René Cassin” που έχει έδρα στο Στρασβούργο. Oι επιστημονικοί φορείς του ετήσιου αυτού συνεδρίου είναι α) το επιστημονικό περιοδικό «Δικαιώματα του Ανθρώπου», β) η βελγική «Revue trimestrielle des Droits de l’Homme», και γ) το “Διεθνές Ινστιτούτο René Cassin”.
Μέχρι στιγμής έχουν διεξαχθεί 9 Συνέδρια με ιδιαίτερη επιτυχία. Οι θεματικές τους είναι οι παρακάτω: «Το δικαίωμα σε ένα υγιές περιβάλλον», «Δημοκρατική κοινωνία και Δικαιώματα του Ανθρώπου», «Πολιτισμική Διαφορετικότητα και Δικαιώματα του Ανθρώπου», «Συγκρούσεις Δικαιωμάτων του Ανθρώπου», «Θρησκείες και δικαιώματα του ανθρώπου», «Μετανάστευση στην Ευρώπη και δικαιώματα του Ανθρώπου», «Διεθνής Ένωση Συνταγματικού Νόμου», «Βιοηθική», «Διάλογος Δικαστών». Το δέκατο και επετειακό Συνέδριο αναμένεται να διεξαχθεί τον Οκτώβριο του 2018.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Το Διεθνές Κέντρο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου LIBERTAS , είναι μία εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με έδρα την Αθήνα. Κάθε χρόνο διοργανώνει ένα συνέδριο το οποίο σχετίζεται με τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Μεγάλη συμμετοχή σε αυτό λαμβάνουν διακεκριμένοι επιστήμονες, όπως Καθηγητές Νομικής, Δικαστές, Πολιτικοί κ.α.

Επιπρόσθετα, το κέντρο LIBERTAS έχει αναλάβει την πρωτοβουλία να εκδίδει τον ετήσιο τόμο “L’ Annuaire International des droits de l’Homme”, ο οποίος περιέχει παρεμβάσεις, νομολογίες, μελέτες και βιβλιογραφίες από το κάθε συνέδριο που έχει λάβει χώρα (εκδ. Ant. N. Sakkoulas and Bruylant).

Τέλος, το κέντρο LIBERTAS εκδίδει το τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό «Δικαιώματα του Ανθρώπου» το οποίο περιλαμβάνει νομικά άρθρα αλλά και μελέτες από άλλους επιστημονικούς χώρους που σχετίζονται με Ανθρώπινα Δικαιώματα (εκδ. Ant. N. Sakkoulas and Bruylant).