• Πoιοι ειμαστε •

Από τον ιδρυτή του κέντρου LIBERTAS καθηγητή Πέτρο I. Παραρά.

Με την ιδιότητα του Διευθυντού του ως άνω Κέντρου, θα ήθελα να σας ενημερώσω για τα εξής :
Πριν από λίγα χρόνια συστάθηκε στην Ευρώπη μια άτυπη ομάδα ακαδημαϊκών-καθηγητών-δικαστών και δικηγόρων (κυρίως από Γαλλία, Βέλγιο, Γερμανία, Καναδά και Ελλάδα) που επαγγελματικά και θεωρητικά ασχολούνται προεχόντως με τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.
Η άτυπη αυτή ομάδα, στην οποία από χρόνια μετέχω εκπροσωπώντας ανεπισήμως τη χώρα μας, αποφάσισε ότι θα ήταν σκόπιμο να διοργανώνεται κάθε χρόνο, κάτι που δεν είχε γίνει μέχρι τώρα, ένα Διεθνές Συνέδριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Εκεί θα αποτυπώνεται ο βαθμός προστασίας του κάθε Δικαιώματος διεθνώς και ειδικότερα: α) θα αξιολογούνται τα σχετικώς ισχύοντα διεθνή και περιφερειακά νομικά κείμενα, π.χ. Συμβάσεις του ΟΗΕ και δραστηριότητες του Συμβουλίου της Ευρώπης, β) θα παρουσιάζεται το επίπεδο προστασίας του Δικαιώματος σε επί μέρους Χώρες (εθνική νομοθεσία και νομολογία), ώστε οι επιτυχημένες νομικές ρυθμίσεις να μπορούν να μεταφερθούν και σε άλλες χώρες και γ) θα διαγράφονται οι ενδεικνυόμενες ενέργειες και οι στόχοι για το μέλλον.
Τελικά, έγινε δεκτή πρότασή μου το Διεθνές αυτό Συνέδριο να πραγματοποιείται κατ’ έτος στην Ελλάδα και ειδικότερα στην Αθήνα. Ζήτησε δε να μετέχει στο Συνέδριο αυτό, και εφεξής να το στηρίζει με εκπρόσωπο και εισηγητή, το παγκοσμίου φήμης “Institut International des Droits de l’Homme –René Cassin” που έχει έδρα στο Στρασβούργο. Oι επιστημονικοί φορείς του ετήσιου αυτού συνεδρίου είναι α) το επιστημονικό περιοδικό «Δικαιώματα του Ανθρώπου», β) η βελγική «Revue trimestrielle des Droits de l’Homme», και γ) το “Διεθνές Ινστιτούτο René Cassin”.
Μέχρι στιγμής έχουν διεξαχθεί 9 Συνέδρια με ιδιαίτερη επιτυχία. Οι θεματικές τους είναι οι παρακάτω: «Το δικαίωμα σε ένα υγιές περιβάλλον», «Δημοκρατική κοινωνία και Δικαιώματα του Ανθρώπου», «Πολιτισμική Διαφορετικότητα και Δικαιώματα του Ανθρώπου», «Συγκρούσεις Δικαιωμάτων του Ανθρώπου», «Θρησκείες και δικαιώματα του ανθρώπου», «Μετανάστευση στην Ευρώπη και δικαιώματα του Ανθρώπου», «Διεθνής Ένωση Συνταγματικού Νόμου», «Βιοηθική», «Διάλογος Δικαστών». Το δέκατο και επετειακό Συνέδριο αναμένεται να διεξαχθεί τον Οκτώβριο του 2018.

[peekaboo_link]ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ[/peekaboo_link]

[peekaboo_content]

Χρονολογία και τόπος γέννησης: 24 Μαρτίου 1938, Πειραιάς.
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Αθηνών.
1956: Απολυτήριο.
1956-1961, πανεπιστημιακές σπουδές στη Νομική Σχολή Αθηνών.
1964-1965, πανεπιστημιακός βοηθός στη Νομική Σχολή Αθηνών (υπό τον Καθ. Φ. Βεγλερή).
1965, υποτροφία τριών ετών από το «Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών» για μεταπτυχιακές σπουδές στη Νομική Σχολή στο Παρίσι (Δημόσιο Δίκαιο).
1967 : “D.E.S.” – Δίπλωμα Ανωτέρων Σπουδών
1968 : Είσοδος με διαγωνισμό στο Ελληνικό Συμβούλιο της Επικρατείας ως εισηγητής.
1974 : Πάρεδρος.
1985: Σύμβουλος Επικρατείας.
Από τον Ιούλιο του1982 έως το Σεπτέμβριο1983, διαμονή στο Μόναχο, όπου έγραψε το Ελληνικό Κοινοβουλευτικό Δίκαιο (Corpus, Vol. II, 1985).
1998-2005 :Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Κομοτηνή).
2004, Αντιπρόεδρος στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
2005, τέλος καριέρας λόγω ορίου ηλικίας.
Από το 2005 μέχρι τον Σεπ. 2009, Πρόεδρος της Κεντρικής νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής, ακαδημαϊκού οργάνου της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης.
Από το 2007, μέλος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.
Είναι παντρεμένος με την Νάντια Μαυρομιχάλη, με δύο υιούς τον Γιάννη και τον Αλέξη δικηγόρους στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Επιστημονικές δραστηριότητες

Από το 1976, ιδρυτικό μέλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Μ. Στασινόπουλου (πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας).
1979, ιδρυτικό μέλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Διοικητικών Επιστημών ( Πρόεδρος, καθηγ. Φ. Βεγλερής).
1981, Υποστήριξη διδακτορικής διατριβής στη Νομική Σχολή Αθηνών με θέμα «Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ερμηνεία του Άρθρου 44 §1 του Ελληνικού Συντάγματος».
1982, ιδρυτικό μέλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Συνταγματολόγων.
1975 – 1999, μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του νομικού περιοδικού «Το Σύνταγμα», εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα.
1992 – 2001, Πρόεδρος του Ελληνικού Συλλόγου Νομικών για την προστασία των κοινοτικών οικονομικών συμφερόντων.
Από το 1999, διευθυντής του Επιστημονικού ελληνικού περιοδικού «Ανθρώπινα Δικαιώματα», εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα.
Από το 2005, διοργανώνει με την υποστήριξη του Maître Pierre Lambert, ένα ετήσιο συνέδριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Αθήνα.
Από το 2006, επιμελείται και εκδίδει με τον Maître Pierre Lambert τον ετήσιο τόμο “Annuaire International des Droits de l’Homme”, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα/Bruylant.
Μάρτιος 2008, Δικαστής ad hoc, διορισμένος από την Ελληνική Κυβέρνηση, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Συμμετοχή σε πολυάριθμα συνέδρια.[/peekaboo_content]

Το Διεθνές Κέντρο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου LIBERTAS , είναι μία εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με έδρα την Αθήνα. Κάθε χρόνο διοργανώνει ένα συνέδριο το οποίο σχετίζεται με τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Μεγάλη συμμετοχή σε αυτό λαμβάνουν διακεκριμένοι επιστήμονες, όπως Καθηγητές Νομικής, Δικαστές, Πολιτικοί κ.α.

Επιπρόσθετα, το κέντρο LIBERTAS έχει αναλάβει την πρωτοβουλία να εκδίδει τον ετήσιο τόμο “L’ Annuaire International des droits de l’Homme”, ο οποίος περιέχει παρεμβάσεις, νομολογίες, μελέτες και βιβλιογραφίες από το κάθε συνέδριο που έχει λάβει χώρα (εκδ. Ant. N. Sakkoulas and Bruylant).

Τέλος, το κέντρο LIBERTAS εκδίδει το τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό «Δικαιώματα του Ανθρώπου» το οποίο περιλαμβάνει νομικά άρθρα αλλά και μελέτες από άλλους επιστημονικούς χώρους που σχετίζονται με Ανθρώπινα Δικαιώματα (εκδ. Ant. N. Sakkoulas and Bruylant).