Μαΐ 29, 2023

Παρουσίαση του νέου βιβλίου του Καθηγητή Πέτρου Ι. Παραρά με τίτλο RES PUBLICA III.

Δημοσίευση του νέου βιβλίου Res Publica III – Φιλελεύθερη Δημοκρατία -Υποχώρηση του Κράτους Δικαίου στην Ευρώπη, 521 σελίδες, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2023.

Έχουν ήδη κυκλοφορήσει οι τόμοι Res Publica I – Το Κράτος Δικαίου – Οργάνωση και Λειτουργία του Συνταγματικού Κράτους και Res Publica II – Δικαιώματα του Ανθρώπου – Η ευρωπαϊκή Διάσταση, 2014 αμφότερα.

res publica IIΙ_exofillo periexomena

 

Το Διεθνές Κέντρο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου LIBERTAS , είναι μία εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με έδρα την Αθήνα. Κάθε χρόνο διοργανώνει ένα συνέδριο το οποίο σχετίζεται με τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Μεγάλη συμμετοχή σε αυτό λαμβάνουν διακεκριμένοι επιστήμονες, όπως Καθηγητές Νομικής, Δικαστές, Πολιτικοί κ.α.

Επιπρόσθετα, το κέντρο LIBERTAS έχει αναλάβει την πρωτοβουλία να εκδίδει τον ετήσιο τόμο “L’ Annuaire International des droits de l’Homme”, ο οποίος περιέχει παρεμβάσεις, νομολογίες, μελέτες και βιβλιογραφίες από το κάθε συνέδριο που έχει λάβει χώρα (εκδ. Ant. N. Sakkoulas and Bruylant).

Τέλος, το κέντρο LIBERTAS εκδίδει το τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό «Δικαιώματα του Ανθρώπου» το οποίο περιλαμβάνει νομικά άρθρα αλλά και μελέτες από άλλους επιστημονικούς χώρους που σχετίζονται με Ανθρώπινα Δικαιώματα (εκδ. Ant. N. Sakkoulas and Bruylant).